Neinvestičný fond ADAM SIMONIDES n.f.

Neinvestičný fond ADAM SIMONIDES n.f. je nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa a iných osôb trpiacich ťažkými poúrazovými stavmi.

Neinvestičný fond ADAM SIMONIDES n.f. bol registrovaný rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach zo dňa 13.1.1999 pod č. 99/00224.

Správcom neinvestičného fondu je Ing. arch. Ján Simonides, otec a zákonný zástupca Adama Simonidesa. Neinvestičný fond nemá a ani nikdy nemal zamestnancov. Všetci zúčastnení pracujú bez nároku na honorár.