Pomoc formou venovania 2% z Vašich daní.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít venovaním 2% z vašich daní.

Ako poukázať 2 % z dane?

Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zaobstaranie zdravotných, rehabilitačných, technických a iných pomôcok a služieb, ktorých účelom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania Adama Simonidesa, ako aj umožnenie jeho adaptácie do spoločnosti v maximálnej možnej miere.