Ďakujeme

Týmto chcem úprimne poďakovať všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí ochotne pomohli a podporili aktivity neinvestičného fondu ADAM SIMONIDES n.f.

Ako aj všetkým ďalším anonymným darcom, ktorí sa rozhodli pomôcť formou venovania 2% z dane na účely neinvestičného fondu ADAM SIMONIDES n.f.


Adam Simonides