Pomoc formou venovania 2% z Vašich daní.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít venovaním 2% z Vašich daní.

Postup krokov a tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2019:


Všetky finančné prostriedky získané neinvestičným fondom sú použité na zaobstaranie zdravotných, rehabilitačných, technických a iných pomôcok a služieb, ktorých účelom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb Adama Simonidesa, ako aj umožnenie jeho adaptácie do spoločnosti v maximálnej možnej miere.